ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน

เราเข้าใจถึงข้อผิดพลาดบางประการ ไม่ว่าตัวงานใดก็ย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโปรดทำความเข้าใจก่อนเริ่มใช้บริการ

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เราจะถือว่าหลังชำระเงินเข้ามาคุณยอมรับเงื่อนไขเราทั้งหมดแล้ว


การปรับเปลี่ยนบริการ
กรณีที่ทางเราสรุปงานให้แล้วขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี ดังนั้นโปรดยืนยันให้แน่ใจก่อนตัดสินใจ และเราขอไม่รับงานที่ซ้ำซ้อนกัน คือ ลูกค้าใช้บริการที่อื่นอยู่แล้วมาใช้บริการจากเราต่อ หากเราตรวจพบเราขอยกเลิกทันที และไม่รับผิดชอบทุกกรณี
หากขณะที่เราดำเนินการแล้วตัวงานปลายทางเกิดความเสียหาย คือ ลิงก์เข้าไม่ได้ เกิดข้อผิดพลาดใดๆก็แล้วแต่ ทางเราจะถือว่า งานตัวนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
การรับประกันสินค้า
บริการเกี่ยวกับ Youtube
บริการทั้งของหมดของยูทูป มีการรับประกันยอดทั้งหมด 30 วันเท่านั้น
หากเกิดการลดลงหลังหมดระยะเวลารับประกัน ลูกค้าต้องสั่งซื้อใหม่เท่านั้น จะไม่มีการเติมคืน

บริการเกี่ยวกับ Facebook
บริการทั้งของหมดของเฟสบุ๊ก มีการรับประกันยอดทั้งหมด 30 วันเท่านั้น
หากเกิดการลดลงหลังหมดระยะเวลารับประกัน ลูกค้าต้องสั่งซื้อใหม่เท่านั้น จะไม่มีการเติมคืน

บริการเกี่ยวกับ Instagram
บริการทั้งของหมดของไอจี รับประกันสูงสุดที่ 7 วันเท่านั้น ไม่มีการเพิ่มใดให้แต่จะแถมให้ทุกออเดอร์
หากเกิดการลดลงหลังหมดระยะเวลารับประกัน ลูกค้าต้องสั่งซื้อใหม่เท่านั้น จะไม่มีการเติมคืน

บริการเกี่ยวกับ Web Traffic
บริการทั้งของหมดของทราฟฟิค ดูแลและรับประกันตลอด 30 วันเต็ม

เงื่อนไขการรับประกัน
1. การรับประกันนับหลังจากส่งงานแล้วอีก 30 วันเท่านั้น
2. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน ทางเรายินดีตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆให้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
3. ทางเราของสงวนสิทธิ์บางรายการอาจจะต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเรา
4. หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น โปรดพิจาณาเงื่อนไขก่อนเริ่มงานให้ชัดเจน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมาที่ E-mail : iPlusView@gmail.com หรือ Line : @iPlusView